Wyznaczenie przebiegu drogi rowerowej oraz rozwiązań polepszających warunki ruchu rowerowego wzdłuż ul. Wielickiej na odcinku od Cmentarza Podgórskiego do skrzyżowania Wielicka/Powstańców Wielkopolskich

Ostateczna wersja projektu

Pełna dokumentacja (zip)

Pobierz (01_Wielicka-PLAN-SYTUACYJNY-3.pdf, 2.55MB)

Opinia audytu:

Pobierz (70_Audyt_Wielicka.doc, 78KB)

Projekt skorygowany z uwagi na problemy, które pojawiły się na etapie realizacji

Pobierz (01_Wielicka-PLAN-SYTUACYJNY-2015-09-08.pdf, 2.59MB)

 

Opinia audytu:

Pobierz (68_Audyt_Wielicka.doc, 79KB)

—————————————————

Pobierz (01_Wielicka-PLAN-SYTUACYJNY.pdf, 3.21MB)

Pobierz (02_Wielicka-PRZEKROJE-KONSTRUKCYJNE.pdf, 237KB)

Termin składnia uwag w formie komentarzy: 30.VII.2015