Opracowanie  Koncepcji  Programowej  Budowy I Etapu  Zintegrowanej  Sieci  Tras  Rowerowych  w  Województwie  Małopolskim  z podziałem na zadania: Zadanie  nr  7  –  VeloPrądnik  (VP)

Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie

Opinia audytu

Pobierz (76_Audyt_PVR_VP1.doc, 70KB)

Audyt III

Pobierz (MTR_VP_KP_ZIKIT_m.Krk_orientacja_05_rys.12.pdf, 10.69MB)

Pobierz (MTR_KP_VP_plan-syt_m.Krakow_13_rys.2.11.pdf, 827KB)

Pobierz (MTR_KP_VP_plan-syt_m.Krakow_13_rys.2.21.pdf, 1.53MB)

Pobierz (MTR_KP_VP_plan-syt_m.Krakow_13_rys.2.31.pdf, 2.37MB)

Pobierz (MTR_KP_VP_plan-syt_m.Krakow_13_rys.2.41.pdf, 1.47MB)

Pobierz (MTR_KP_VP_plan-syt_m.Krakow_13_rys.2.51.pdf, 1.62MB)

Pobierz (MTR_KP_VP_plan-syt_m.Krakow_13_rys.2.61.pdf, 3.95MB)

Opinia  II audytu

Pobierz (72_Audyt_PVR_VP.doc, 76KB)

Audyty II

Pobierz (MTR_KP_VP_orientacja_m.Krakow_rys.11.pdf, 7.84MB)

Pobierz (MTR_KP_VP_plan-syt_m.Krakow_rys.2.11.pdf, 795KB)

Pobierz (MTR_KP_VP_plan-syt_m.Krakow_rys.2.21.pdf, 1.57MB)

Pobierz (MTR_KP_VP_plan-syt_m.Krakow_rys.2.31.pdf, 3.01MB)

Pobierz (MTR_KP_VP_plan-syt_m.Krakow_rys.2.4a1.pdf, 2.26MB)

Pobierz (MTR_KP_VP_plan-syt_m.Krakow_rys.2.4b1.pdf, 2.23MB)

Pobierz (MTR_KP_VP_plan-syt_m.Krakow_rys.2.51.pdf, 2.48MB)

Pobierz (MTR_KP_VP_plan-syt_m.Krakow_rys.2.61.pdf, 4.5MB)

Opinia  I audytu z dnia 7 sierpnia 2015

Pobierz (67_Audyt_PVR_VP.doc, 72KB)

————————————————

Pobierz (MTR_VP_KP_ZiKIT_opis_02.pdf, 771KB)

Pobierz (MTR_VP_KP_orientacja_m.Krakow_rys.1.pdf, 4.14MB)

Pobierz (ACAD-MTR_KP_VP_plan-syt_m.Krakˇw_rys.2.1.pdf, 962KB)

Pobierz (ACAD-MTR_KP_VP_plan-syt_m.Krakˇw_rys.2.2.pdf, 1.1MB)

Pobierz (ACAD-MTR_KP_VP_plan-syt_m.Krakˇw_rys.2.3.pdf, 4.27MB)

Pobierz (ACAD-MTR_KP_VP_plan-syt_m.Krakˇw_rys.2.4.pdf, 3.93MB)

Pobierz (ACAD-MTR_KP_VP_plan-syt_m.Krakˇw_rys.2.5.pdf, 3.23MB)

Pobierz (ACAD-MTR_KP_VP_plan-syt_m.Krakˇw_rys.2.6.pdf, 2.29MB)


Termin składania uwag w formie komentarzy :6.VIII.2015r.