Opracowanie  Koncepcji  Programowej  Budowy I Etapu  Zintegrowanej  Sieci  Tras  Rowerowych  w  Województwie  Małopolskim  z podziałem na zadania: Zadanie  nr  7  –  VeloRudawa  (Ru)

Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie

 Opinia audytu

Pobierz (76_Audyt_PVR_VP.doc, 70KB)

III Audyt

Pobierz (VRu-Miasto_Krakow_orientacja_1.1.pdf, 6.03MB)

Pobierz (VRu-Miasto_Krakow_sytuacja_2.1_02.pdf, 672KB)

Pobierz (VRu-Miasto_Krakow_sytuacja_2.2_02.pdf, 723KB)

Pobierz (VRu-Miasto_Krakow_sytuacja_2.3_02.pdf, 3.02MB)

Pobierz (VRu-Miasto_Krakow_sytuacja_2.4.pdf, 9.18MB)

Pobierz (VRu-Miasto_Krakow_sytuacja_2.5_02.pdf, 8.64MB)

Pobierz (VRu-Miasto_Krakow_sytuacja_2.6.pdf, 8.98MB)

Pobierz (VRu-Miasto_Krakow_sytuacja_2.7.pdf, 1019KB)

Pobierz (VRu-Miasto_Krakow_sytuacja_2.8.pdf, 862KB)

Pobierz (VRu-Miasto_Krakow_sytuacja_2.9.pdf, 726KB)

Pobierz (VRu-Miasto_Krakow_sytuacja_2.10.pdf, 816KB)

Pobierz (VRu-Miasto_Krakow_sytuacja_2.11.pdf, 2.67MB)

Pobierz (VRu-Miasto_Krakow_sytuacja_2.12.pdf, 2.15MB)

Pobierz (VRu-Miasto_Krakow_sytuacja_2.13.pdf, 1014KB)

Pobierz (VRu-Miasto_Krakow_sytuacja_2.14.pdf, 783KB)

Pobierz (VRu-Miasto_Krakow_sytuacja_2.15.pdf, 657KB)

Pobierz (VRu-Miasto_Krakow_sytuacja_alternatywa_2.16.pdf, 976KB)

Pobierz (VRu-Miasto_Krakow_sytuacja_alternatywa_2.17_02.pdf, 812KB)

Pobierz (VRu-Miasto_Krakow_sytuacja_alternatywa_2.18_02.pdf, 8.57MB)

Pobierz (VRu-Miasto_Krakow_widocznosc_focha_02.pdf, 4.34MB)

II Opinia audytu

Pobierz (72_Audyt_PVR_VP2.doc, 76KB)

II Audyt

Pobierz (MTR_Ru_orientacja_rys.1_031.pdf, 13.49MB)

Pobierz (MTR_Ru_syt_legenda_rys.2.0.pdf, 314KB)

Pobierz (MTR_Ru_sytuacja_rys.2.1.pdf, 393KB)

Pobierz (MTR_Ru_sytuacja_rys.2.2.pdf, 475KB)

Pobierz (MTR_Ru_sytuacja_rys.2.3.pdf, 624KB)

Pobierz (MTR_Ru_sytuacja_rys.2.4.pdf, 362KB)

Pobierz (MTR_Ru_sytuacja_rys.2.5.pdf, 445KB)

Pobierz (MTR_Ru_sytuacja_rys.2.6.pdf, 469KB)

Pobierz (MTR_Ru_sytuacja_rys.2.7.pdf, 736KB)

Pobierz (MTR_Ru_sytuacja_rys.2.8.pdf, 788KB)

Pobierz (MTR_Ru_sytuacja_rys.2.9.pdf, 889KB)

Pobierz (MTR_Ru_sytuacja_rys.2.10.pdf, 852KB)

Pobierz (MTR_Ru_sytuacja_rys.2.11.pdf, 769KB)

Pobierz (MTR_Ru_sytuacja_rys.2.12.pdf, 696KB)

Pobierz (MTR_Ru_sytuacja_rys.2.13.pdf, 856KB)

Pobierz (MTR_Ru_sytuacja_rys.2.14.pdf, 700KB)

Pobierz (MTR_Ru_sytuacja_rys.2.15.pdf, 1012KB)

Pobierz (MTR_Ru_sytuacja_rys.2.16.pdf, 3.41MB)

Pobierz (MTR_Ru_sytuacja_rys.2.17.pdf, 1.21MB)

Opinia audytu z dnia 7 sierpnia 2015

Pobierz (67_Audyt_PVR_VP.doc, 72KB)

————————————————

Pobierz (MTR_Ru_orientacja_rys.1_02.pdf, 5.99MB)

Pobierz (689-MTR-VRu-KP_sytuacja_Miasto-Krakow_Legenda_rys.2.0.pdf, 454KB)

Pobierz (689-MTR-VRu-KP_sytuacja_Miasto-Krakow_rys.2.01.pdf, 623KB)

Pobierz (689-MTR-VRu-KP_sytuacja_Miasto-Krakow_rys.2.02.pdf, 637KB)

Pobierz (689-MTR-VRu-KP_sytuacja_Miasto-Krakow_rys.2.03.pdf, 1.52MB)

Pobierz (689-MTR-VRu-KP_sytuacja_Miasto-Krakow_rys.2.04.pdf, 698KB)

Pobierz (689-MTR-VRu-KP_sytuacja_Miasto-Krakow_rys.2.05.pdf, 1.16MB)

Pobierz (689-MTR-VRu-KP_sytuacja_Miasto-Krakow_rys.2.06.pdf, 1.38MB)

Pobierz (689-MTR-VRu-KP_sytuacja_Miasto-Krakow_rys.2.07.pdf, 2.63MB)

Pobierz (689-MTR-VRu-KP_sytuacja_Miasto-Krakow_rys.2.08.pdf, 1.49MB)

Pobierz (689-MTR-VRu-KP_sytuacja_Miasto-Krakow_rys.2.09.pdf, 2.04MB)

Pobierz (689-MTR-VRu-KP_sytuacja_Miasto-Krakow_rys.2.10.pdf, 1.75MB)

Pobierz (689-MTR-VRu-KP_sytuacja_Miasto-Krakow_rys.2.11.pdf, 1.59MB)

Pobierz (689-MTR-VRu-KP_sytuacja_Miasto-Krakow_rys.2.12.pdf, 2.5MB)

Pobierz (689-MTR-VRu-KP_sytuacja_Miasto-Krakow_rys.2.13.pdf, 1.91MB)

Pobierz (689-MTR-VRu-KP_sytuacja_Miasto-Krakow_rys.2.14.pdf, 1.29MB)

Pobierz (MTR_VRu_KP_opis.pdf, 270KB)

Termin składania uwag w formie komentarzy : 6.VIII.2015r.