Autor: Krzysztof Gałat

archiwalne-audyty
Rozbudowa ulicy Wrony

Rozbudowa ul. Wrony w Krakowie – etap I – na odcinku od ul. Warchałowskiego do ul. Chlebicznej – Projekt Budowlany Opinia audytu dla wersji projektu z 2017r. Pismo z uwagami audytu – opinia wydana dla wersji projektu z 2017r. Pismo z uwagami audytu  – opinia wydana dla wersji projektu z 2016r.

archiwalne-audyty
Przebudowa ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki

Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki w Krakowie wraz z przebudową sieci trakcyjnej, odwodnienia, oświetlenia, przebudową kolidującej infrastruktury technicznej, rozbudową pętli tramwajowej „Salwator” Opinia audytu dla projektu budowlanego z 8 listopada 2018r. Projekt Budowlany – 8 listopada 2018r.  III audyt – Projekt Budowlany z 2016r.  – wersja nieaktualna Przebudowa ul. Zwierzynieckiej […]

archiwalne-audyty
Trasa VeloRudawa (Ru)

Opracowanie  Koncepcji  Programowej  Budowy I Etapu  Zintegrowanej  Sieci  Tras  Rowerowych  w  Województwie  Małopolskim  z podziałem na zadania: Zadanie  nr  7  –  VeloRudawa  (Ru) Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie  Opinia audytu III Audyt II Opinia audytu II Audyt Opinia audytu z dnia 7 sierpnia 2015 ———————————————— Termin składania uwag w formie komentarzy : 6.VIII.2015r.

archiwalne-audyty
Trasa VeloPrądnik (VP)

Opracowanie  Koncepcji  Programowej  Budowy I Etapu  Zintegrowanej  Sieci  Tras  Rowerowych  w  Województwie  Małopolskim  z podziałem na zadania: Zadanie  nr  7  –  VeloPrądnik  (VP) Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Opinia audytu Audyt III Opinia  II audytu Audyty II Opinia  I audytu z dnia 7 sierpnia 2015 ———————————————— Termin składania uwag w formie komentarzy :6.VIII.2015r.

archiwalne-audyty
Remont ul. Basztowej

Przebudowa ulicy Basztowej w Krakowie wraz z przebudową torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, odwodnienia, oświetlenia i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej. Opinia audytu II Audyt Opinia audytu z dnia 7 sierpnia 2015 ———————————————— Wariant A: Wariant B: Termin składania uwag w formie komentarzy: 6.VIII.2015r.  

archiwalne-audyty
Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Wielickiej w Krakowie

Wyznaczenie przebiegu drogi rowerowej oraz rozwiązań polepszających warunki ruchu rowerowego wzdłuż ul. Wielickiej na odcinku od Cmentarza Podgórskiego do skrzyżowania Wielicka/Powstańców Wielkopolskich Ostateczna wersja projektu Pełna dokumentacja (zip) Opinia audytu: Projekt skorygowany z uwagi na problemy, które pojawiły się na etapie realizacji   Opinia audytu: ————————————————— Termin składnia uwag w formie komentarzy: 30.VII.2015

archiwalne-audyty
Wiślana Trasa Rowerowa

Wiślana Trasa Rowerowa – Koncepcja Programowa Budowy I etapu Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych w Województwie Małopolskim Inwestor : Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Termin składania uwag w formie komentarzy :24.VI.2015r.

blog
Plany rozwoju KMK Bike

W latach 2016-2017 miasto planuje znaczny rozwój systemu roweru miejskiego KMK Bike. Docelowo system składać ma się z 150 stacji oraz 1500 rowerów, obsługiwany przez jednego Operatora w latach 2016-2024 Oprócz tego mieszkańcy Krakowa w ramach Budżetu Obywatelskiego zgłosili 4 projekty rozbudowy KMK Bike o 33 stacje: Projekty Ogólnomiejskie: Projekt nr 5 – KMK Bike […]