Autor: Małgorzata Jedynak

otwarte-audyty
Rozbudowa ulicy Mochnaniec w Krakowie wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Bunscha

Rozbudowa ulicy Mochnaniec w Krakowie wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Bunscha

archiwalne-audyty
Budowa budynku biurowo-usługowego przy ul. Wadowickiej

Budowa budynku biurowo-usługowego z garażem podziemnym, instalacjami wewnętrznymi (elektryczną wraz z wewnętrzną stacją transformatorową, słaboprądową, odgromową, grzewczą wraz z wymiennikownią c.o. z sieci miejskiej,kanalizacyjną, wodociągową, hydrantową wraz z wewnętrznym zbiornikiem wody przeciwpożarowej, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, oddymiania), instalacjami zewnętrznymi (kanalizacji deszczowej wraz z retencją i sanitarnej, kanalizacji teletechnicznej, wodociągową, oświetleniową, zasilania elektroenergetycznego), wolnostojącym agregatem prądotwórczym, naziemnymi […]

archiwalne-audyty
Budowa drogi gminnej dojazdowej zgodnie z MPZP “Lema Park Lotników Polskich” w rejonie ul. Lema

Budowa drogi gminnej dojazdowej zgodnie z MPZP “Lema Park Lotników Polskich” w rejonie ul. Lema w Krakowie

archiwalne-audyty
Koncepcja dla budowy przejścia tunelowego pieszo – rowerowego pod linią 100 (Małą Obwodnicą Kolejową) łączącego ul. Lotniczą z ul. Raciborskiego

Koncepcja dla inwestycji polegającej na budowie przejścia tunelowego pieszo – rowerowego pod linią 100 (Małą Obwodnicą Kolejową) łączącego ul. Lotniczą z ul. Raciborskiego

archiwalne-audyty
Budowa ul. Iwaszki

Budowa ul. Iwaszki – opracowanie koncepcji oraz projektu budowlanego i wykonawczego z uzyskaniem ostatecznej decyzji ZRiD i w razie konieczności innych ostatecznych decyzji niezbędnych do realizacji inwestycji Opinia audytu dla koncepcji  Koncepcja

archiwalne-audyty
Budowa drogi łączącej ul. Łagiewnicką z ul. ks. Józefa Tischnera

Budowa drogi dojazdowej łączącej ul. Łagiewnicką z ul. ks. Józefa Tischnera Opinia audytu

archiwalne-audyty
PRZEBUDOWA UL. CZYŻÓWKA W KRAKOWIE

PRZEBUDOWA UL. CZYŻÓWKA W KRAKOWIE Opinia audytu

archiwalne-audyty
Koncepcja budowy drogi równoległej do ul. Turowicza

Koncepcja budowy drogi równoległej do ul. Turowicza na odcinku od ul. Gen. Roi (wraz z rozbudową ul. Gen. Roi) do wiaduktu w kierunku centrum handlowego wraz z budową połączenia do ul. Fredry Opinia audytu

archiwalne-audyty
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU W RAMACH PROJEKTU PARTYCYPACYJNEGO „SUPERŚCIEŻKA” ETAP 9A + 9B

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU W RAMACH PROJEKTU PARTYCYPACYJNEGO „SUPERŚCIEŻKA” ETAP 9A + 9B PRZED 5, 9A PRZED 6, 9A PRZED 7A, 5, 7A PRZY AL. POWSTANIA WARSZAWSKIEGO W KRAKOWIE Opinia audytu

archiwalne-audyty
Koncepcja budowy ścieżki rowerowej w ciągu wałów Wisły wraz z obiektem mostowym nad rzeką Białuchą

Koncepcja budowy ścieżki rowerowej w ciągu wałów Wisły wraz z obiektem mostowym nad rzeką Białuchą w Krakowie Opinia audytu

archiwalne-audyty
Rozbudowa ulic Pańska, Dauna, Gipsowa

Rozbudowa ulic Pańska, Dauna, Gipsowa w Krakowie Opinia audytu dla Projektu Budowlanego Projekt Budowlany  Opinia audytu dla koncepcji  Koncepcja – 4 października 2016  

archiwalne-audyty
Rozbudowa ul. Gaik

Rozbudowa ul. Gaik w Krakowie Opinia audytu  

archiwalne-audyty
Rozbudowa ul. Meiera

Rozbudowa ul. Meiera Opinia audytu

archiwalne-audyty
Przebudowa al. Przyjaźni

PRZEBUDOWA AL. PRZYJAŹNI Opinia audytu Dokumentacja po uwagach audytu  Pismo z uwagami audytu

archiwalne-audyty
Obsługa komunikacyjna inwestycji w rejonie ul. Wita Stwosza, ul. Kątowej i ul. Żelaznej

KONCEPCJA OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ PLANOWANEJ ZABUDOWY MIESZKANIOWO-USŁUGOWEJ PRZY ULICY WITA STWOSZA I ŻELAZNEJ W KRAKOWIE  – opracowanie z 12 lipca 2018  Opinia audytu Dokumentacja skorygowana po uwagach audytu  Pismo z uwagami audytu dla opracowania z 12 lipca 2018 Obsługa komunikacyjna inwestycji zlokalizowanych na działkach o nr 207, 195/2, 218/26, 218/25, 218/24, 218/23, 218/21, 218/19, 218/18 obr. 8 […]

archiwalne-audyty
Koncepcja rozbudowy ulicy Dziekanowickiej

Koncepcja rozbudowy ulicy Dziekanowickiej Opinia audytu

archiwalne-audyty
KONCEPCJA SZLAKU REKREACYJNO – SPORTOWEGO OTACZAJĄCEGO BŁONIA KRAKOWSKIE

KONCEPCJA SZLAKU REKREACYJNO – SPORTOWEGO OTACZAJĄCEGO BŁONIA KRAKOWSKIE Inwestor: Zarząd Zieleni Miejskiej Opinia audytu  Dokumentacja po uwagach audytu  w tym projekt budowlany dla rozbudowy ul. Na Błoniach      Pismo z uwagami audytu  

archiwalne-audyty
Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. Solidarności

Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. Solidarności na odcinku ul. Bulwarowej do ul. Ujastek Mogilski w Krakowie Opinia audytu