Autor: Małgorzata Jedynak

otwarte-audyty
ROZBUDOWA ULICY STELMACHÓW

ROZBUDOWA ULICY STELMACHÓW NA ODCINKU OD ULICY PIASKOWEJ DO ULICY JORDANOWSKIEJ ORAZ ROZBUDOWA ULICY PIASKOWEJ W KRAKOWIE

otwarte-audyty
Rozbudowa ul. Płaszowskiej

Rozbudowa ul. Płaszowskiej w Krakowie wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz przekładkami kolidującego uzbrojenia

otwarte-audyty
Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi szpitala uniwersyteckiego w Krakowie – Prokocimiu

Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi szpitala uniwersyteckiego w Krakowie – Prokocimiu

otwarte-audyty
Przebudowa i rozbudowa skrzyżowania ul. Kobierzyńskiej z ul. Kapelanka o pas prawoskrętu w ul. Kobierzyńską

Przebudowa i rozbudowa skrzyżowania ul. Kobierzyńskiej z ul. Kapelanka o pas prawoskrętu w ul. Kobierzyńską wzdłuż działki nr 228/1 obr. 11 Podgórze w Krakowie

otwarte-audyty
ROZBUDOWA UL. MACIEJKOWEJ W KRAKOWIE

ROZBUDOWA UL. MACIEJKOWEJ W KRAKOWIE

archiwalne-audyty
Budowa drogi wewnętrznej z al. Jana Pawła II do os. Centrum E

Budowa drogi wewnętrznej z al. Jana Pawła II do os. Centrum E Opinia audytu

archiwalne-audyty
PRZEBUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO POMIĘDZY UL. ZAKRZOWIECKĄ I GRONOSTAJOWĄ

PRZEBUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO POMIĘDZY UL. ZAKRZOWIECKĄ I GRONOSTAJOWĄ WRAZ Z BUDOWĄ OŚWIETLENIA NA TERENIE DZIAŁKI NR 407/2 OBR. 7 PODGÓRZE PRZY UL. GRONOSTAJOWEJ Opinia audytu   

archiwalne-audyty
ROZBUDOWA ODCINKA UL. WIELICKIEJ W REJONIE STACJI ORLEN

ROZBUDOWA ODCINKA UL. WIELICKIEJ W REJONIE STACJI ORLEN Pismo z uwagami audytu  

archiwalne-audyty
Przebudowa odcinka ul. Rydlówka i ul. Bonarka

Przebudowa odcinka ul. Rydlówka i ul. Bonarka w zakresie budowy chodnika oraz remont nawierzchni jezdni w zakresie wymiany warstwy ścieralnej Opinia audytu

archiwalne-audyty
Łączymy parki Krakowa – I, IV, V i VII do Ojcowa – III edycja BO

Łączymy parki Krakowa – I, IV, V i VII do Ojcowa  – III edycja BO

archiwalne-audyty
Koncepcja budowy zachodniej obwodnicy Zielonek

Aktualizacja koncepcji budowy zachodniej obwodnicy Zielonek z poszerzeniem zakresu inwestycji  w obszarze miasta Krakowa do ul. Pachońskiego Pismo z uwagami audytu

archiwalne-audyty
Projekt standardów technicznych i wykonawczych dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa

Projekt standardów technicznych i wykonawczych dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa Opinia audytu  Termin zgłaszania uwag do projektu standardów – do 23 VIII 2017

archiwalne-audyty
Koncepcja budowy chodnika wzdłuż ul. Łokietka

KONCEPCJA PRZEBUDOWY UL. ŁOKIETKA W KRAKOWIE POLEGAJĄCA NA BUDOWIE JEDNOSTRONNEGO CHODNIKA RAZ Z POBOCZEM Opinia audytu

archiwalne-audyty
Budowa pasa do skrętu w prawo z ulicy Stanisława Kłosowskiego do ulicy Mieczysława Medweckiego

Budowa pasa do skrętu w prawo z ulicy Stanisława Kłosowskiego do ulicy Mieczysława Medweckiego na działkach nr 274/3, 275 obr. 7 Nowa Huta w miejscowości Kraków Opinia audytu Dokumentacja po uwagach audytu  Pismo z uwagami audytu

archiwalne-audyty
Budowa przystanku kolejowego SKA »Kraków Prądnik Czerwony«

Budowa przystanku kolejowego SKA »Kraków Prądnik Czerwony« wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT) Opinia audytu Warinat 0 Wariant I Wariant II

archiwalne-audyty
Budowa zjazdu z ul. Ujastek

BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO NA DZ. NR 4/2, 4/7, 4/8, 4/11, 4/12, 4/13, 4/14, 4/15, 4/16 OBR. 20 NOWA HUTA Z UL. UJASTEK Pismo z uwagami audytu

archiwalne-audyty
Rozbudowa al. 29 Listopada

Rozbudowa al. 29 Listopada na odcinku od ul. Opolskiej do granic miasta Krakowa Opinia audytu Korekta dokumentacji po uwagach audytu Dokumentacja po uwagach audytu  Pismo z uwagami audytu  

archiwalne-audyty
Budowa dróg gminnych w rejonie ul. Półłanki

Budowa odcinka drogi gminnej KDL9 oraz odcinka drogi KDD39 i KDD40 Opinia audytu  

archiwalne-audyty
Budowa ulicy 1KDL (ul. Ślicznej)

Budowa ulicy 1KDL (ul. Ślicznej) w Krakowie wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej Opinia audytu

archiwalne-audyty
Budowa Trasy Łagiewnickiej

Budowa Trasy Łagiewnickiej od skrzyżowania z ul. Grota Roweckiego do skrzyżowania z ul. Beskidzką i z ul. Halszki wraz z budową odcinka linii tramwajowej od istniejącej pętli tramwajowej Os. Kurdwanów do ul. Zakopiańskiej w Krakowie Stanowisko Projektanata  dotyczące pisma z uwagami audytu Pismo z uwagami audytu  

audyt negatywny
Rozbudowa skrzyżowania ul. Walerego Sławka i ul. Puszkarskiej

Rozbudowa skrzyżowania ul. Walerego Sławka i ul. Puszkarskiej w Krakowie Opinia audytu 

archiwalne-audyty
BUDOWA UL.POWSTAŃCÓW (OD UL. PIASTA KOŁODZIEJA DO DZIAŁKI NR 269)

BUDOWA UL.POWSTAŃCÓW NA ODCINKU OD UL. PIASTA KOŁODZIEJA(ROZBUDOWA WG DOKUMETACJI PROTECHNICON) DO DZIAŁKI NR 269 Opinia audytu    

archiwalne-audyty
Rozbudowa ul. Ważewskiego oraz ul. Zakarczmie

Rozbudowa ul. Ważewskiego, rozbudowa ul. Zakarczmie wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przekładkami kolidującego uzbrojenia i uzyskaniem ostatecznych decyzji ZRID Opinia audytu

archiwalne-audyty
BUDOWA UL. PASTEURA WRAZ ZE SKRZYŻOWANIEM Z UL. BIAŁOPRĄDNICKĄ

BUDOWA UL. PASTEURA WRAZ ZE SKRZYŻOWANIEM Z UL. BIAŁOPRĄDNICKĄ W KRAKOWIE Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ Opinia audytu

archiwalne-audyty
ROZBUDOWA UL. DĄBSKIEJ

ROZBUDOWA UL. DĄBSKIEJ W KRAKOWIE WRAZ Z BUDOWĄ I PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ Opinia audytu