Autor: Małgorzata Jedynak

otwarte-audyty
Przebudowa al. Przyjaźni

PRZEBUDOWA AL. PRZYJAŹNI

otwarte-audyty
Obsługa komunikacyjna inwestycji w rejonie ul. Wita Stwosza, ul. Kątowej i ul. Żelaznej

KONCEPCJA OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ PLANOWANEJ ZABUDOWY MIESZKANIOWO-USŁUGOWEJ PRZY ULICY WITA STWOSZA I ŻELAZNEJ W KRAKOWIE  – opracowanie z 12 lipca 2018  Obsługa komunikacyjna inwestycji zlokalizowanych na działkach o nr 207, 195/2, 218/26, 218/25, 218/24, 218/23, 218/21, 218/19, 218/18 obr. 8 Śródmieście w rejonie ul. Wita Stwosza, ul. Kątowej i ul. Żelaznej w Krakowie – opracowanie z 6 […]

otwarte-audyty
Koncepcja rozbudowy ulicy Dziekanowickiej

Koncepcja rozbudowy ulicy Dziekanowickiej

archiwalne-audyty
KONCEPCJA SZLAKU REKREACYJNO – SPORTOWEGO OTACZAJĄCEGO BŁONIA KRAKOWSKIE

KONCEPCJA SZLAKU REKREACYJNO – SPORTOWEGO OTACZAJĄCEGO BŁONIA KRAKOWSKIE Inwestor: Zarząd Zieleni Miejskiej  

archiwalne-audyty
Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. Solidarności

Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. Solidarności na odcinku ul. Bulwarowej do ul. Ujastek Mogilski w Krakowie  

archiwalne-audyty
Budowa pasa wyłączenia z ul. Śliwiaka

Budowa pasa wyłączenia z ul. Śliwiaka w ramach inwestycji obiektów mieszkalno-usługowych

archiwalne-audyty
Przebudowa ul. rtm. W. Pileckiego

Przebudowa ul. rtm. Witolda Pileckiego oraz przebudowa sieci kanalizacji deszczowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przebudowa przyłącza oświetlenia ulicznego na działkach nr 270/74, 270/75, 270/76, 270/77, 277/78, 270/79, 270/80, 270/81, 270/82, 270/83, 270/84, 270/85, 270/86, 270/87, 270/88, 270/89, 270/90, 270/137, 270/254 obr. 6 Krowodrza w miejscowości Kraków

archiwalne-audyty
PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA ULIC PODGÓRSKIEJ, KOTLARSKIEJ I GĘSIEJ WRAZ Z BUDOWĄ ŁĄCZNICY DO MOSTU KOTLARSKIEGO

PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA ULIC PODGÓRSKIEJ, KOTLARSKIEJ I GĘSIEJ WRAZ Z BUDOWĄ ŁĄCZNICY DO MOSTU KOTLARSKIEGO Pismo z uwagami audytu 

archiwalne-audyty
Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej

Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 776 ul. Kocmyrzowskiej od skrzyżowania ul. Darwina i Poległych w Krzesławicach w Krakowie do granic administracyjnych miasta Krakowa Opinia audytu  

archiwalne-audyty
Budowa chodnika wzdłuż ul. Wyciąskiej

Budowa chodnika wzdłuż ul. Wyciąskiej Opinia audytu

archiwalne-audyty
Budowa Trasy Łagiewnickiej

Budowa Trasy Łagiewnickiej od skrzyżowania z ul. Grota Roweckiego do skrzyżowania z ul. Beskidzką i z ul. Halszki wraz z budową odcinka linii tramwajowej od istniejącej pętli tramwajowej Os. Kurdwanów do ul. Zakopiańskiej w Krakowie Opinia audytu dla PW Dokumentacja skorygowana po uwagach audytu – wyciąg z PW Pismo z uwagami audytu dla PW Projekt […]

archiwalne-audyty
Budowa ul. Jana Buszka

Budowa ul. Jana Buszka Opinia audytu Dokumentacja po uwagach audytu  Pismo z uwagami audytu

archiwalne-audyty
Przebudowa odcinka ul. Lublańskiej w zakresie budowy pasa wyłączenia i zjazdu

Przebudowa odcinka ul. Lublańskiej w zakresie budowy pasa wyłączenia i zjazdu w zakresie działki drogowej nr 595/1, 635 obr 22 Śródmiescie w Krakowie Dokumentacja skorygowana po uwagach audytu Pismo z uwagami audytu  Audyt II  Opinia audytu Audyt I – 23 marca 2018 Dokumentacja stanowiąca załącznik do wniosku o wydanie audytu rowerowego z dnia 11 grudnia […]

archiwalne-audyty
Budowa drogi gminnej dojazdowej ze skrzyżowaniem z ulicą Klimeckiego

Budowa drogi gminnej dojazdowej ze skrzyżowaniem z ulicą Klimeckiego w Krakowie Opinia audytu Dokumentacja po uwagach audytu Pismo z uwagami audytu 

archiwalne-audyty
PRZEBUDOWA UL. RACŁAWICKIEJ

PRZEBUDOWA DRÓG PUBLICZNYCH – UL. RACŁAWICKIEJ WRAZ ZE SKRZYŻOWANIEM Z UL. WROCŁAWSKĄ ORAZ BUDOWĄ I PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: SIECI KANALIZACJO OGÓLNOSPŁAWNEJ WRAZ Z INSTALACJĄ ODWODNIENIA DROGI ORAZ SIECI OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA DZIAŁCE NR 245 OBR. 45 KROWODRZA ORAZ CZĘŚCIACH DZIAŁEK NR 301, OBR 45 KROWODRZA I NR 343 OBR. 46 KROWODRZA W KRAKOWIE Opinia audytu […]

archiwalne-audyty
Budowa jezdni serwisowej i zjazdu z ulicy Prądnickiej

Budowa jezdni serwisowej i zjazdu do działek nr 395/1, 395/2, 396/50 obr. 44 Krowodrza, z ulicy Prądnickiej w Krakowie Opinia audytu II Audyt Opinia audytu

archiwalne-audyty
Rozbudowa ulic Niewodniczańskiego i Chałubińskiego

Rozbudowa ulic Niewodniczańskiego i Chałubińskiego Opinia audytu dla projektu budowlanego Projekt budowlany Opinia audytu dla koncepcji  Koncepcja z 20 listopada 2017  

archiwalne-audyty
Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ul. Strzelców i Lublańskiej oraz dostosowanie tunelu łączącego ul. Brogi-Rakowicka do ruchu rowerowego

Budowy ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ul. Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ul. Brogi-Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie: Opinia audytu – część 2 -Dostosowanie tunelu łączącego ul. Brogi-Rakowicka do ruchu rowerowego Projekt Budowlany – część 2 -Dostosowanie tunelu łączącego ul. Brogi-Rakowicka do ruchu rowerowego Opinia audytu dla […]

archiwalne-audyty
Przebudowa i rozbudowa skrzyżowania ul. Kobierzyńskiej z ul. Kapelanka o pas prawoskrętu w ul. Kobierzyńską

Przebudowa i rozbudowa skrzyżowania ul. Kobierzyńskiej z ul. Kapelanka o pas prawoskrętu w ul. Kobierzyńską wzdłuż działki nr 228/1 obr. 11 Podgórze w Krakowie Opinia audytu dla projektu budowlanego Projekt budowlany  Opinia audytu dla koncepcji Dokumentacja po uwagach audytu Pismo z uwagami audytu dla koncepcji Koncepcja z 10 października 2017

archiwalne-audyty
Rozbudowa ul.Wielickiej dla potrzeb obsługi komunikacyjnej inwestycji zlokalizowanej na działkach nr 142, 143/3, 144/2 obr. 51 Podgórze

Rozbudowa ulicy Wielickiej dla potrzeb obsługi komunikacyjnej inwestycji p.n. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, garażem podziemnym zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną tj: drogami wewnętrznymi, chodnikami, naziemnymi miejscami postojowymi, budową zewnętrznych instalacji: elektrycznej (w tym oświetlenia terenu), kanalizacji sanitarnej i deszczowej (wraz ze zbiornikiem retencyjnym), budową wewnętrznych instalacji: wody, elektrycznej, słaboprądowej, teletechnicznej, centralnego ogrzewania z […]