Autor: Małgorzata Jedynak

otwarte-audyty
PRZEBUDOWA UL. CZYŻÓWKA W KRAKOWIE

PRZEBUDOWA UL. CZYŻÓWKA W KRAKOWIE

archiwalne-audyty
Koncepcja budowy drogi równoległej do ul. Turowicza

Koncepcja budowy drogi równoległej do ul. Turowicza na odcinku od ul. Gen. Roi (wraz z rozbudową ul. Gen. Roi) do wiaduktu w kierunku centrum handlowego wraz z budową połączenia do ul. Fredry

archiwalne-audyty
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU W RAMACH PROJEKTU PARTYCYPACYJNEGO „SUPERŚCIEŻKA” ETAP 9A + 9B

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU W RAMACH PROJEKTU PARTYCYPACYJNEGO „SUPERŚCIEŻKA” ETAP 9A + 9B PRZED 5, 9A PRZED 6, 9A PRZED 7A, 5, 7A PRZY AL. POWSTANIA WARSZAWSKIEGO W KRAKOWIE

archiwalne-audyty
Koncepcja budowy ścieżki rowerowej w ciągu wałów Wisły wraz z obiektem mostowym nad rzeką Białuchą

Koncepcja budowy ścieżki rowerowej w ciągu wałów Wisły wraz z obiektem mostowym nad rzeką Białuchą w Krakowie Opinia audytu

archiwalne-audyty
Rozbudowa ulic Pańska, Dauna, Gipsowa

Rozbudowa ulic Pańska, Dauna, Gipsowa w Krakowie Opinia audytu dla Projektu Budowlanego Projekt Budowlany  Opinia audytu dla koncepcji  Koncepcja – 4 października 2016  

archiwalne-audyty
Rozbudowa ul. Gaik

Rozbudowa ul. Gaik w Krakowie Opinia audytu  

archiwalne-audyty
Rozbudowa ul. Meiera

Rozbudowa ul. Meiera Opinia audytu

archiwalne-audyty
Przebudowa al. Przyjaźni

PRZEBUDOWA AL. PRZYJAŹNI Dokumentacja po uwagach audytu  Pismo z uwagami audytu

archiwalne-audyty
Obsługa komunikacyjna inwestycji w rejonie ul. Wita Stwosza, ul. Kątowej i ul. Żelaznej

KONCEPCJA OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ PLANOWANEJ ZABUDOWY MIESZKANIOWO-USŁUGOWEJ PRZY ULICY WITA STWOSZA I ŻELAZNEJ W KRAKOWIE  – opracowanie z 12 lipca 2018  Pismo z uwagami audytu dla opracowania z 12 lipca 2018 Obsługa komunikacyjna inwestycji zlokalizowanych na działkach o nr 207, 195/2, 218/26, 218/25, 218/24, 218/23, 218/21, 218/19, 218/18 obr. 8 Śródmieście w rejonie ul. Wita Stwosza, ul. […]

archiwalne-audyty
Koncepcja rozbudowy ulicy Dziekanowickiej

Koncepcja rozbudowy ulicy Dziekanowickiej Opinia audytu

archiwalne-audyty
KONCEPCJA SZLAKU REKREACYJNO – SPORTOWEGO OTACZAJĄCEGO BŁONIA KRAKOWSKIE

KONCEPCJA SZLAKU REKREACYJNO – SPORTOWEGO OTACZAJĄCEGO BŁONIA KRAKOWSKIE Inwestor: Zarząd Zieleni Miejskiej Dokumentacja po uwagach audytu  w tym projekt budowlany dla rozbudowy ul. Na Błoniach      Pismo z uwagami audytu  

archiwalne-audyty
Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. Solidarności

Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. Solidarności na odcinku ul. Bulwarowej do ul. Ujastek Mogilski w Krakowie Opinia audytu  

archiwalne-audyty
Budowa pasa wyłączenia z ul. Śliwiaka

Budowa pasa wyłączenia z ul. Śliwiaka w ramach inwestycji obiektów mieszkalno-usługowych Opinia audytu Dokumentacja skorygowana po uwagach audytu Pismo z uwagami audytu

archiwalne-audyty
Przebudowa ul. rtm. W. Pileckiego

Przebudowa ul. rtm. Witolda Pileckiego oraz przebudowa sieci kanalizacji deszczowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przebudowa przyłącza oświetlenia ulicznego na działkach nr 270/74, 270/75, 270/76, 270/77, 277/78, 270/79, 270/80, 270/81, 270/82, 270/83, 270/84, 270/85, 270/86, 270/87, 270/88, 270/89, 270/90, 270/137, 270/254 obr. 6 Krowodrza w miejscowości Kraków Opinia audytu

archiwalne-audyty
PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA ULIC PODGÓRSKIEJ, KOTLARSKIEJ I GĘSIEJ WRAZ Z BUDOWĄ ŁĄCZNICY DO MOSTU KOTLARSKIEGO

PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA ULIC PODGÓRSKIEJ, KOTLARSKIEJ I GĘSIEJ WRAZ Z BUDOWĄ ŁĄCZNICY DO MOSTU KOTLARSKIEGO Opinia audytu Dokumentacja skorygowana po uwagach audytu  Pismo z uwagami audytu 

archiwalne-audyty
Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej

Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 776 ul. Kocmyrzowskiej od skrzyżowania ul. Darwina i Poległych w Krzesławicach w Krakowie do granic administracyjnych miasta Krakowa Opinia audytu  

archiwalne-audyty
Budowa chodnika wzdłuż ul. Wyciąskiej

Budowa chodnika wzdłuż ul. Wyciąskiej Opinia audytu

archiwalne-audyty
Budowa Trasy Łagiewnickiej

Budowa Trasy Łagiewnickiej od skrzyżowania z ul. Grota Roweckiego do skrzyżowania z ul. Beskidzką i z ul. Halszki wraz z budową odcinka linii tramwajowej od istniejącej pętli tramwajowej Os. Kurdwanów do ul. Zakopiańskiej w Krakowie Opinia audytu dla PW Dokumentacja skorygowana po uwagach audytu – wyciąg z PW Pismo z uwagami audytu dla PW Projekt […]

archiwalne-audyty
Budowa ul. Jana Buszka

Budowa ul. Jana Buszka Opinia audytu Dokumentacja po uwagach audytu  Pismo z uwagami audytu