Autor: Małgorzata Jedynak

otwarte-audyty
Budowa zjazdu publicznego przy ul. Trakt Papieski

Budowa zjazdu publicznego oraz układu wewnętrznego w ramach inwestycji pn.: Realizacja pola wystawowego do sprzedaży kruszywa na dz. nr 70/49 obr. 107 Podgórze przy ul. Trakt Papieski w Krakowie

otwarte-audyty
Budowa dróg gminnych w korytarzach 4KDL, 5KDD I 6KDD na terenie MPZP Górka Narodowa Zachód

Budowa dróg gminnych w korytarzach 4KDL, 5KDD I 6KDD na terenie MPZP Górka Narodowa Zachód w Krakowie    

otwarte-audyty
Przebudowa ulicy Walerego Sławka w Krakowie

Przebudowa ulicy Walerego Sławka w Krakowie

otwarte-audyty
Koncepcja przebudowy skrzyżowania ul. Podgórskiej z ul. Stachowskiego

Koncepcja przebudowy skrzyżowania ul. Podgórskiej z ul. Stachowskiego w Krakowie

otwarte-audyty
Rozbudowa skrzyżowania ulicy Centralnej i ulicy Nowohuckiej w Krakowie

Rozbudowa skrzyżowania ulicy Centralnej i ulicy Nowohuckiej w Krakowie  

otwarte-audyty
Wykonanie przejścia dla pieszych i przejazdu rowerowego oraz peronów przystankowych w okolicy kąpieliska “Brzegi” przy ul. Trakt Papieski

Wykonanie przejścia dla pieszych i przejazdu rowerowego oraz peronów przystankowych w okolicy kąpieliska “Brzegi” przy ul. Trakt Papieski w Krakowie

archiwalne-audyty
PRZEBUDOWA UL. STRUMYK NA ODCINKU OD UL. POLESKIEJ DO UL. DOLNOMŁYŃSKIEJ

PRZEBUDOWA UL. STRUMYK NA ODCINKU OD UL. POLESKIEJ DO UL. DOLNOMŁYŃSKIEJ W KRAKOWIE Opinia audytu

archiwalne-audyty
ROZBUDOWA UL. TUCHOWSKIEJ

ROZBUDOWA UL. TUCHOWSKIEJ W KRAKOWIE Opinia audytu

archiwalne-audyty
KONCEPCJA PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNA WNĘTRZ KWARTAŁÓW MIESZKALNYCH W NOWEJ HUCIE

KONCEPCJA PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNA WNĘTRZ KWARTAŁÓW MIESZKALNYCH W NOWEJ HUCIE Opinia audytu OS. ZIELONE POMIĘDZY BUDYNKAMI 1 I 2 OS. NA SKARPIE POMIĘDZY BUDYNKAMI 21, 22, 23, 24, 25 I 26 OS. CENTRUM B POMIĘDZY BUDYNKAMI 2,4 I 11 OS. CENTRUM A POMIĘDZY BUDYNKAMI 2, 3, 4, 5 I 6 OS. OGRODOWE POMIĘDZY BUDYNKAMI 5, 6, 7, […]

archiwalne-audyty
Koncepcja rozbudowy ul. Żmujdzkiej

Koncepcja rozbudowy ul. Żmujdzkiej Pismo z uwagami audytu

archiwalne-audyty
Przebudowa ul. Seweryna Goszczyńskiego

Przebudowa ul. Seweryna Goszczyńskiego w zakresie budowy chodnika wraz z budową zjazdu publicznego i przebudową zjazdu publicznego na działkach nr 326 i 246/3 obr. 28 Podgórze w Krakowie Opinia audytu

archiwalne-audyty
Budowa zjazdu publicznego z ul. Zakopiańskiej

Budowa zjazdu publicznego z ul. Zakopiańskiej w celu obsługi komunikacyjnej planowanego budynku handlowo-usługowego na działce nr 574/4 oraz przeniesienie istniejącego przystanku autobusowego na działce nr 776 obr. 68 Podgórze Opinia audytu

archiwalne-audyty
Przebudowa ulicy Podedworze w Krakowie

Przebudowa ulicy Podedworze w Krakowie Opinia audytu

archiwalne-audyty
Rozbudowa ulicy Mochnaniec w Krakowie wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Bunscha

Rozbudowa ulicy Mochnaniec w Krakowie wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Bunscha Dokumentacja skorygowana po uwagach audytu Pismo z uwagami audytu

archiwalne-audyty
Budowa budynku biurowo-usługowego przy ul. Wadowickiej

Budowa budynku biurowo-usługowego z garażem podziemnym, instalacjami wewnętrznymi (elektryczną wraz z wewnętrzną stacją transformatorową, słaboprądową, odgromową, grzewczą wraz z wymiennikownią c.o. z sieci miejskiej,kanalizacyjną, wodociągową, hydrantową wraz z wewnętrznym zbiornikiem wody przeciwpożarowej, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, oddymiania), instalacjami zewnętrznymi (kanalizacji deszczowej wraz z retencją i sanitarnej, kanalizacji teletechnicznej, wodociągową, oświetleniową, zasilania elektroenergetycznego), wolnostojącym agregatem prądotwórczym, naziemnymi […]

archiwalne-audyty
Budowa drogi gminnej dojazdowej zgodnie z MPZP “Lema Park Lotników Polskich” w rejonie ul. Lema

Budowa drogi gminnej dojazdowej zgodnie z MPZP “Lema Park Lotników Polskich” w rejonie ul. Lema w Krakowie Opinia audytu

archiwalne-audyty
Koncepcja dla budowy przejścia tunelowego pieszo – rowerowego pod linią 100 (Małą Obwodnicą Kolejową) łączącego ul. Lotniczą z ul. Raciborskiego

Koncepcja dla inwestycji polegającej na budowie przejścia tunelowego pieszo – rowerowego pod linią 100 (Małą Obwodnicą Kolejową) łączącego ul. Lotniczą z ul. Raciborskiego Opinia audytu 

archiwalne-audyty
Budowa ul. Iwaszki

Budowa ul. Iwaszki – opracowanie koncepcji oraz projektu budowlanego i wykonawczego z uzyskaniem ostatecznej decyzji ZRiD i w razie konieczności innych ostatecznych decyzji niezbędnych do realizacji inwestycji Opinia audytu dla koncepcji  Koncepcja

archiwalne-audyty
Budowa drogi łączącej ul. Łagiewnicką z ul. ks. Józefa Tischnera

Budowa drogi dojazdowej łączącej ul. Łagiewnicką z ul. ks. Józefa Tischnera Opinia audytu

archiwalne-audyty
PRZEBUDOWA UL. CZYŻÓWKA W KRAKOWIE

PRZEBUDOWA UL. CZYŻÓWKA W KRAKOWIE Opinia audytu