Autor: Małgorzata Jedynak

otwarte-audyty
Zagospodarowanie Parku Zakrzówek

Zagospodarowanie Parku Zakrzówek w Krakowie Inwestor:  Gmina Miejska Kraków- Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

otwarte-audyty
Przebudowa odcinka ul. Lublańskiej w zakresie budowy pasa wyłączenia i zjazdu

Przebudowa odcinka ul. Lublańskiej w zakresie budowy pasa wyłączenia i zjazdu w zakresie działki drogowej nr 595/1, 635 obr 22 Śródmiescie w Krakowie

otwarte-audyty
Budowa kładki pieszo-rowerowej na stacji kolejowej Kraków Bonarka

Budowa kładki pieszo-rowerowej wraz z dojściami i dojazdami w km 3.040 na stacji kolejowej Kraków Bonarka

otwarte-audyty
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów oraz Wiślickiej

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów oraz Wiślickiej Projekt Budowlany  Opinia audytu dla koncepcji Koncepcja – 27.03.2017

otwarte-audyty
Budowa przystanku kolejowego SKA »Kraków Prądnik Czerwony«

Budowa przystanku kolejowego SKA »Kraków Prądnik Czerwony« wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT) Projekt budowlany Opinia audytu dla koncepcji Koncepcja – 11.08.2017 Warinat 0 Wariant I Wariant II

otwarte-audyty
Rozbudowa ulicy Wrony w Krakowie wraz z rozbudową skrzyżowania z ulicami Skotnicką, Podgórki Tynieckie i Hollendra

Rozbudowa ulicy Wrony w Krakowie wraz z rozbudową skrzyżowania z ulicami Skotnicką, Podgórki Tynieckie i Hollendra Wariant I Wariant II  

otwarte-audyty
Przebudowa ul. Rynek Kleparski

Przebudowa ul. Rynek Kleparski na odcinku od ul. Św. Filipa do ul. Basztowej w Krakowie

archiwalne-audyty
Rozbudowa i budowa drogi gminnej przy ul. Tynieckiej

ROZBUDOWA I BUDOWA DROGI GMINNEJ UL. TYNIECKIEJ W KRAKOWIE NA ODCINKU OD UL. TYNIECKIEJ DO GRNICY DZIAŁEK NR 8/10, 8/3 OBR. 3 PODGÓRZE

archiwalne-audyty
Rozbudowa ulicy Do Fortu

Rozbudowa ulicy Do Fortu na odcinku od ul. Mistrzejowickiej do ul. Dmowskiego w Krakowie

archiwalne-audyty
Rozbudowa ulic Niewodniczańskiego i Chałubińskiego

Rozbudowa ulic Niewodniczańskiego i Chałubińskiego  

archiwalne-audyty
Koncepcja rozbudowy ulicy Portowej w Krakowie

Koncepcja rozbudowy ulicy Portowej w Krakowie

archiwalne-audyty
Koncepcja budowy ścieżki rowerowej wzdłuż al. 29 Listopada

Koncepcja budowy ścieżki rowerowej wzdłuż al. 29 Listopada w Krakowie na odcinku od ul. Żelaznej do ul. Opolskiej Dokumentacja po uwagach audytu Pismo z uwagami audytu  Uwagi Stowarzyszenia Kraków Miastem Rowerów  

archiwalne-audyty
Rozbudowa ul. Turowiec

Rozbudowa ul. Turowiec Opinia audytu  

archiwalne-audyty
Kładka nad ul. Powstańców Wielkopolskich

Wielowariantowa koncepcja kładki dla pieszych nad ul. Powstańców Wielkopolskich Opinia audytu Wariant II przedstawiony na posiedzeniu Zespołu ds. Audytów Rowerowych Watiant I  

archiwalne-audyty
Przebudowa ul. Fatimskiej w Krakowie

Przebudowa ul. Fatimskiej w Krakowie Opinia audytu

archiwalne-audyty
ROZBUDOWA ULICY FIGLEWICZA W KRAKOWIE

ROZBUDOWA ULICY FIGLEWICZA W KRAKOWIE Opinia audytu

archiwalne-audyty
BUDOWA ULICY KLASY L ŁĄCZĄCEJ UL. FELIŃSKIEGO Z AL. 29 LISTOPADA

BUDOWA NOWEJ ULICY KLASY L ŁĄCZĄCEJ UL. FELIŃSKIEGO Z AL. 29 LISTOPADA Opinia audytu

archiwalne-audyty
Budowa zjazdów  z ul. Wrobela oraz Śliwiaka

Budowa zjazdów  z ul. Wrobela oraz Śliwiaka Pismo z uwagami audytu  

archiwalne-audyty
Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Bogucianka

Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Bogucianka w Krakowie od skrzyżowania ulic Benedyktyńska, Bolesława Śmiałego i Bogucianka do nr Bogucianka 32 Opinia audytu

archiwalne-audyty
ROZBUDOWA ULICY STELMACHÓW

ROZBUDOWA ULICY STELMACHÓW NA ODCINKU OD ULICY PIASKOWEJ DO ULICY JORDANOWSKIEJ ORAZ ROZBUDOWA ULICY PIASKOWEJ W KRAKOWIE Opinia audytu 

archiwalne-audyty
Rozbudowa ul. Płaszowskiej

Rozbudowa ul. Płaszowskiej w Krakowie wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz przekładkami kolidującego uzbrojenia Pismo z uwagami audytu

archiwalne-audyty
Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi szpitala uniwersyteckiego w Krakowie – Prokocimiu

Budowa układu komunikacyjnego dla obsługi szpitala uniwersyteckiego w Krakowie – Prokocim Dokumentacja po uwagach audytu Pismo z uwagami audytu

archiwalne-audyty
Przebudowa i rozbudowa skrzyżowania ul. Kobierzyńskiej z ul. Kapelanka o pas prawoskrętu w ul. Kobierzyńską

Przebudowa i rozbudowa skrzyżowania ul. Kobierzyńskiej z ul. Kapelanka o pas prawoskrętu w ul. Kobierzyńską wzdłuż działki nr 228/1 obr. 11 Podgórze w Krakowie Dokumentacja po uwagach audytu Pismo z uwagami audytu

archiwalne-audyty
ROZBUDOWA UL. MACIEJKOWEJ W KRAKOWIE

ROZBUDOWA UL. MACIEJKOWEJ W KRAKOWIE Opinia audytu

archiwalne-audyty
Budowa drogi wewnętrznej z al. Jana Pawła II do os. Centrum E

Budowa drogi wewnętrznej z al. Jana Pawła II do os. Centrum E Opinia audytu