Autor: Małgorzata Jedynak

otwarte-audyty
Budowa chodnika wzdłuż ul. Wyciąskiej

Budowa chodnika wzdłuż ul. Wyciąskiej

otwarte-audyty
Budowa Trasy Łagiewnickiej

Budowa Trasy Łagiewnickiej od skrzyżowania z ul. Grota Roweckiego do skrzyżowania z ul. Beskidzką i z ul. Halszki wraz z budową odcinka linii tramwajowej od istniejącej pętli tramwajowej Os. Kurdwanów do ul. Zakopiańskiej w Krakowie Projekt Wykonawczy – 17 maja 2018r. Dokumentacja  Opinia audytu dla Projektu Budowlanego Stanowisko Projektanta  – odpowiedz na II pismo z […]

otwarte-audyty
Budowa ul. Jana Buszka

Budowa ul. Jana Buszka

ponowny audyt
Przebudowa odcinka ul. Lublańskiej w zakresie budowy pasa wyłączenia i zjazdu

Przebudowa odcinka ul. Lublańskiej w zakresie budowy pasa wyłączenia i zjazdu w zakresie działki drogowej nr 595/1, 635 obr 22 Śródmiescie w Krakowie Audyt II  Opinia audytu Audyt I – 23 marca 2018 Dokumentacja stanowiąca załącznik do wniosku o wydanie audytu rowerowego z dnia 11 grudnia 2017r. Wniosek został wycofany.

otwarte-audyty
Budowa drogi gminnej dojazdowej ze skrzyżowaniem z ulicą Klimeckiego

Budowa drogi gminnej dojazdowej ze skrzyżowaniem z ulicą Klimeckiego w Krakowie

otwarte-audyty
PRZEBUDOWA UL. RACŁAWICKIEJ

PRZEBUDOWA DRÓG PUBLICZNYCH – UL. RACŁAWICKIEJ WRAZ ZE SKRZYŻOWANIEM Z UL. WROCŁAWSKĄ ORAZ BUDOWĄ I PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: SIECI KANALIZACJO OGÓLNOSPŁAWNEJ WRAZ Z INSTALACJĄ ODWODNIENIA DROGI ORAZ SIECI OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA DZIAŁCE NR 245 OBR. 45 KROWODRZA ORAZ CZĘŚCIACH DZIAŁEK NR 301, OBR 45 KROWODRZA I NR 343 OBR. 46 KROWODRZA W KRAKOWIE    

audyt negatywny
Budowa jezdni serwisowej i zjazdu z ulicy Prądnickiej

Budowa jezdni serwisowej i zjazdu do działek nr 395/1, 395/2, 396/50 obr. 44 Krowodrza, z ulicy Prądnickiej w Krakowie

archiwalne-audyty
Rozbudowa ulic Niewodniczańskiego i Chałubińskiego

Rozbudowa ulic Niewodniczańskiego i Chałubińskiego Projekt budowlany Opinia audytu dla koncepcji  Koncepcja z 20 listopada 2017  

archiwalne-audyty
Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ul. Strzelców i Lublańskiej oraz dostosowanie tunelu łączącego ul. Brogi-Rakowicka do ruchu rowerowego

Budowy ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ul. Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ul. Brogi-Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie: Projekt Budowlany – część 2 -Dostosowanie tunelu łączącego ul. Brogi-Rakowicka do ruchu rowerowego Opinia audytu dla części 1 Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ul. Strzelców i Lublańskiej  […]

archiwalne-audyty
Przebudowa i rozbudowa skrzyżowania ul. Kobierzyńskiej z ul. Kapelanka o pas prawoskrętu w ul. Kobierzyńską

Przebudowa i rozbudowa skrzyżowania ul. Kobierzyńskiej z ul. Kapelanka o pas prawoskrętu w ul. Kobierzyńską wzdłuż działki nr 228/1 obr. 11 Podgórze w Krakowie Opinia audytu dla projektu budowlanego Projekt budowlany  Opinia audytu dla koncepcji Dokumentacja po uwagach audytu Pismo z uwagami audytu dla koncepcji Koncepcja z 10 października 2017

archiwalne-audyty
Rozbudowa ul.Wielickiej dla potrzeb obsługi komunikacyjnej inwestycji zlokalizowanej na działkach nr 142, 143/3, 144/2 obr. 51 Podgórze

Rozbudowa ulicy Wielickiej dla potrzeb obsługi komunikacyjnej inwestycji p.n. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, garażem podziemnym zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną tj: drogami wewnętrznymi, chodnikami, naziemnymi miejscami postojowymi, budową zewnętrznych instalacji: elektrycznej (w tym oświetlenia terenu), kanalizacji sanitarnej i deszczowej (wraz ze zbiornikiem retencyjnym), budową wewnętrznych instalacji: wody, elektrycznej, słaboprądowej, teletechnicznej, centralnego ogrzewania z […]

archiwalne-audyty
KONCEPCJA ROZBUDOWY ULICY PÓŁŁANKI

WIELOWARIANTOWA KONCEPCJA ROZBUDOWY ULICY PÓŁŁANKI WRAZ Z ODWODNIENIEM, OŚWIETLENIEM, PRZEKŁADKAMI KOLIDUJĄCEGO UZBROJENIA I BUDOWĄ CHODNIKÓW NA ODCINKU OD UL. BIEŻANOWSKIEJ DO UL. RĄCZNEJ WRAZ ZE SKRZYŻOWANIEM PÓŁŁANKI-RĄCZNA-SZPARAGOWA Pismo z uwagami audytu 

archiwalne-audyty
Przebudowa mostu nad potokiem Bibiczanka w ciągu ul. Siewnej

Przebudowa mostu nad potokiem Bibiczanka w ciągu ul. Siewnej w Krakowie Opinia audytu

archiwalne-audyty
Rewitalizacja Placu Biskupiego

Rewitalizacja Placu Biskupiego Dokumentacja skorygowana po uwagach audytu Pismo z uwagami audytu dla projektu budowlanego Projekt Budowlany Opinia audytu dla koncepcji Dokumentacja uwzględniająca uwagi audytu  Pismo z uwagami audytu Koncepcja z 25 października 2016

archiwalne-audyty
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie Pismo z uwagami audytu dla projektu budowlanego Projekt Budowlany   Dokumentacja po uwagach audytu Opinia audytu do koncepcji  Koncepcja z 27 stycznia 2017

archiwalne-audyty
Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic: Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej

Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic: Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic Miasta Krakowa Opinia audytu dla projektu budowlanego  Projekt Budowlany Opinia audytu dla koncepcji Koncepcja  – data opublikowania 27 stycznia 2017  

archiwalne-audyty
Rozbudowa ul. Łokietka od ul. Kaczorówka do ul. Gaik

Rozbudowa ul. Łokietka od ul. Kaczorówka do ul. Gaik Opinia audytu

archiwalne-audyty
Budowa skrzyżowania ul. Przyjaźni Polsko – Węgierskiej z drogą dojazdową

Budowa skrzyżowania ul. Przyjaźni Polsko – Węgierskiej z drogą dojazdową i budowa odcinka drogi klasy D ( dojazdowa ) wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej w Krakowie Dokumentacja po uwagach audytu Pismo z uwagami audytu

audyt negatywny
Budowa drogi dojazdowej od ul. Mogilskiej w stronę działki 655/9 obr 4 Krowodrza

Budowa drogi dojazdowej od ul. Mogilskiej w stronę działki 655/9 obr 4 Krowodrza w Krakowie Opinia audytu

archiwalne-audyty
Rozbudowa ulicy Mochnaniec

Rozbudowa ulicy Mochnaniec w Krakowie Opinia audytu

archiwalne-audyty
Przebudowa ul. Tynieckiej

Przebudowa ul. Tynieckiej w rejonie nowopowstałej stacji paliw Opinia audytu

archiwalne-audyty
Budowa drogi łączącej ul. Bieżanowską i ul. Telimeny

Budowa drogi łączącej ul. Bieżanowską i ul. Telimeny w Krakowie Opinia audytu