700 stojaków rowerowych dzięki pracy Zespołu ds. Realizacji Polityki Rowerowej zostanie zamontowanych do końca października tego roku na terenie Krakowa. Powyższa mapa przedstawia zaznaczone kolorem niebieskim lokalizacje już istniejących stojaków rowerowych, a czerwonym zaakceptowane do montażu propozycje lokalizacji bezpiecznych i trwałych uchwytów na rowery.

Cyfry nad punktami mówią same za siebie.

moc stojaków. mocujcie się

300 stojaków zostało już zamocowanych.

Jak zgłosić zapotrzebowanie na stojak?

1. Sprawdź na mapie Urzędu Miasta Krakowa czy jest to teren Gminy lub Skarbu Państwa. Jeśli tak, wyślij link do Street View tego miejsca wraz z adresem i uzasadnieniem wyboru na maila mwojcik w domenie zikit.krakow.pl