W latach 2016-2017 miasto planuje znaczny rozwój systemu roweru miejskiego KMK Bike. Docelowo system składać ma się z 150 stacji oraz 1500 rowerów, obsługiwany przez jednego Operatora w latach 2016-2024

Oprócz tego mieszkańcy Krakowa w ramach Budżetu Obywatelskiego zgłosili 4 projekty rozbudowy KMK Bike o 33 stacje:

Projekty Ogólnomiejskie:

  • Projekt nr 5 – KMK Bike rower miejski w Nowej Hucie (25 stacji)
  • Projekt nr 71 – Stacje roweru KMK Bike dla południa Krakowa (5 stacji)

Projekty Dzielnicowe:

  • Dzielnica III Prądnik Czerwony projekt nr 12 – Montaż stacji roweru miejskiego oraz ustawienie stojaka rowerowego na terenie dzielnicy III Prądnik Czerwony ( 1 stacja)
  • Dzielnica XV Mistrzejowice projekt nr 6 – Budowa dwóch stacji roweru miejskiego KMK
    Bike w dzielnicy Mistrzejowice (2 stacje)