Tag: DDR

otwarte-audyty
Budowa zjazdu publicznego przy Al. Jana Pawła II

Budowa zjazdu publicznego wraz z drogą dojazdową dla zadania: Budowa budynku biurowo – usługowego z garażem podziemnym, instalacjami wewnętrznymi, budowa dojść pieszych, dojazdu, 2 jednopasmowych ramp do garażu podziemnego wraz z infrastrukturą techniczną oraz przebudową zjazdu i budową dojazdu na działkach nr 235/10, 235/12, 235/6, 235/8 obr. 7 jedn. ewid. Nowa Huta przy Al. Jana […]

archiwalne-audyty
Rozbudowa skrzyżowania ulicy Centralnej i ulicy Nowohuckiej w Krakowie

Rozbudowa skrzyżowania ulicy Centralnej i ulicy Nowohuckiej w Krakowie Pismo z uwagami audytu Opinia audytu  

archiwalne-audyty
Wykonanie przejścia dla pieszych i przejazdu rowerowego oraz peronów przystankowych w okolicy kąpieliska “Brzegi” przy ul. Trakt Papieski

Wykonanie przejścia dla pieszych i przejazdu rowerowego oraz peronów przystankowych w okolicy kąpieliska “Brzegi” przy ul. Trakt Papieski w Krakowie Opinia audytu Dokumentacja skorygowana po uwagach audytu Pismo z uwagami audytu

archiwalne-audyty
KONCEPCJA SZLAKU REKREACYJNO – SPORTOWEGO OTACZAJĄCEGO BŁONIA KRAKOWSKIE

KONCEPCJA SZLAKU REKREACYJNO – SPORTOWEGO OTACZAJĄCEGO BŁONIA KRAKOWSKIE Inwestor: Zarząd Zieleni Miejskiej Opinia audytu  Dokumentacja po uwagach audytu  w tym projekt budowlany dla rozbudowy ul. Na Błoniach      Pismo z uwagami audytu  

archiwalne-audyty
Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. Solidarności

Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. Solidarności na odcinku ul. Bulwarowej do ul. Ujastek Mogilski w Krakowie Opinia audytu  

archiwalne-audyty
PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA ULIC PODGÓRSKIEJ, KOTLARSKIEJ I GĘSIEJ WRAZ Z BUDOWĄ ŁĄCZNICY DO MOSTU KOTLARSKIEGO

PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA ULIC PODGÓRSKIEJ, KOTLARSKIEJ I GĘSIEJ WRAZ Z BUDOWĄ ŁĄCZNICY DO MOSTU KOTLARSKIEGO Opinia audytu Dokumentacja skorygowana po uwagach audytu  Pismo z uwagami audytu 

archiwalne-audyty
Rozbudowa ul. Kocmyrzowskiej

Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 776 ul. Kocmyrzowskiej od skrzyżowania ul. Darwina i Poległych w Krzesławicach w Krakowie do granic administracyjnych miasta Krakowa Opinia audytu  

archiwalne-audyty
Budowa Trasy Łagiewnickiej

Budowa Trasy Łagiewnickiej od skrzyżowania z ul. Grota Roweckiego do skrzyżowania z ul. Beskidzką i z ul. Halszki wraz z budową odcinka linii tramwajowej od istniejącej pętli tramwajowej Os. Kurdwanów do ul. Zakopiańskiej w Krakowie Opinia audytu dla PW Dokumentacja skorygowana po uwagach audytu – wyciąg z PW Pismo z uwagami audytu dla PW Projekt […]

archiwalne-audyty
Przebudowa odcinka ul. Lublańskiej w zakresie budowy pasa wyłączenia i zjazdu

Przebudowa odcinka ul. Lublańskiej w zakresie budowy pasa wyłączenia i zjazdu w zakresie działki drogowej nr 595/1, 635 obr 22 Śródmiescie w Krakowie Opinia audytu Dokumentacja skorygowana po uwagach audytu Pismo z uwagami audytu  Audyt II  Opinia audytu Audyt I – 23 marca 2018 Dokumentacja stanowiąca załącznik do wniosku o wydanie audytu rowerowego z dnia […]

archiwalne-audyty
Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ul. Strzelców i Lublańskiej oraz dostosowanie tunelu łączącego ul. Brogi-Rakowicka do ruchu rowerowego

Budowy ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ul. Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ul. Brogi-Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie: Opinia audytu – część 2 -Dostosowanie tunelu łączącego ul. Brogi-Rakowicka do ruchu rowerowego Projekt Budowlany – część 2 -Dostosowanie tunelu łączącego ul. Brogi-Rakowicka do ruchu rowerowego Opinia audytu dla […]

archiwalne-audyty
KONCEPCJA ROZBUDOWY ULICY PÓŁŁANKI

WIELOWARIANTOWA KONCEPCJA ROZBUDOWY ULICY PÓŁŁANKI WRAZ Z ODWODNIENIEM, OŚWIETLENIEM, PRZEKŁADKAMI KOLIDUJĄCEGO UZBROJENIA I BUDOWĄ CHODNIKÓW NA ODCINKU OD UL. BIEŻANOWSKIEJ DO UL. RĄCZNEJ WRAZ ZE SKRZYŻOWANIEM PÓŁŁANKI-RĄCZNA-SZPARAGOWA Opinia audytu Dokumentacja skorygowana po uwagach audytu Pismo z uwagami audytu 

archiwalne-audyty
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie Opinia audytu Dokumentacja po uwagach audytu Pismo z uwagami audytu dla projektu budowlanego Projekt Budowlany   Dokumentacja po uwagach audytu Opinia audytu do koncepcji  Koncepcja z 27 stycznia 2017

archiwalne-audyty
Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic: Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej

Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic: Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic Miasta Krakowa Opinia audytu dla projektu budowlanego  Projekt Budowlany Opinia audytu dla koncepcji Koncepcja  – data opublikowania 27 stycznia 2017  

archiwalne-audyty
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. M. Konopnickiej, Kamieńskiego i Wielickiej

BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ OD KŁADKI NA WIŚLE ŁĄCZĄCEJ KAZIMIERZ Z LUDWINOWEM WZDŁUŻ UL. MARII KONOPNICKIEJ DO RONDA MATECZNEGO, NASTĘPNIE WZDŁUŻ UL. KAMIEŃSKIEGO I WIELICKIEJ (WRAZ Z KŁADKĄ NA UL. KAMIEŃSKIEGO) W KRAKOWIE Opinia audytu dla projektu budowlanego   Projekt budowlany po uwagach audytu    Korekta ddr przy  włączeniu w al. Powstańców Śląskich Pismo z uwagami […]

archiwalne-audyty
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów oraz Wiślickiej

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów oraz Wiślickiej Opinia audytu dla projektu budowlanego Projekt budowlany po uwagach audytu  Pismo z uwagami audytu Projekt Budowlany  Opinia audytu dla koncepcji Koncepcja – 27.03.2017

archiwalne-audyty
Koncepcja budowy ścieżki rowerowej wzdłuż al. 29 Listopada

Koncepcja budowy ścieżki rowerowej wzdłuż al. 29 Listopada w Krakowie na odcinku od ul. Żelaznej do ul. Opolskiej Opinia audytu dla koncepcji Dokumentacja po uwagach audytu Pismo z uwagami audytu  Uwagi Stowarzyszenia Kraków Miastem Rowerów  

archiwalne-audyty
Budowa linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa)

Budowa linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej Opinia audytu dla Projektu Budowlanego Projekt Budowlany  skorygowany po uwagach audytu Pismo z uwagmi audytu dla PB Projekt Budowlany Opinia audytu do koncepcji Koncepcja

archiwalne-audyty
Łączymy parki Krakowa – I, IV, V i VII do Ojcowa – III edycja BO

Łączymy parki Krakowa – I, IV, V i VII do Ojcowa  – III edycja BO Opinia audytu dla koncepcji Wariant III  Pismo z uwagami audytu  Wariant I i II 

archiwalne-audyty
Rozbudowa al. 29 Listopada

Rozbudowa al. 29 Listopada na odcinku od ul. Opolskiej do granic miasta Krakowa Opinia audytu dla korekty dokumentacji z II 2018 Korekta dokumentacji – II 2018   Opinia audytu Korekta dokumentacji po uwagach audytu Dokumentacja po uwagach audytu  Pismo z uwagami audytu  

archiwalne-audyty
Budowa drogi gminnej w rejonie ul. Tischnera

Budowa drogi gminnej KDD.1 i KDD.2 w rejonie ul. Tischnera i ul. Fredry wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przekładkami Opinia audytu Dokumentacja po uwagach audytu Pismo z uwagami audytu

archiwalne-audyty
Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. Nowohuckiej na odc. od ul. S. Wysockiej do Ronda Dywizjonu 308

Przebudowa ul. Nowohuckiej w zakresie przebudowy chodnika w celu dostosowania do ruchu pieszego i rowerowego na odc. od ul. S. Wysockiej do Ronda Dywizjonu 308 Opinia audytu dla PB Projekt Budowlany Opinia audytu Wariant 1 Wariant 2  

archiwalne-audyty
Budowa drogi klasy L łączącej Al. Pokoju i ul. Fabryczną

Budowa drogi klasy L łączącej Al. Pokoju i ul. Fabryczną w Krakowie Dokumentacja po uwagach audytu Opinia audytu

archiwalne-audyty
Rozbudowa tras pieszo-rowerowych w obszarze Przylasku Rusieckiego w Krakowie

Rozbudowa tras pieszo-rowerowych  i tras turystycznych wraz z wykonaniem oznakowania turystyczno – informacyjnego w obszarze Przylasku Rusieckiego w Krakowie Opinia audytu 

archiwalne-audyty
Koncepcja budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Orzechowej przez Las Borkowski do ul. Zawiłej

Koncepcja budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Orzechowej przez Las Borkowski do ul. Zawiłej, wzdłuż ul. Zawiłej do ul. Nowej Bartla w Krakowie Opinia audytu

archiwalne-audyty
Koncepcja budowy ścieżki rowerowej na odc. od ul. Mirowskiej do Granicy Miasta Krakowa

Koncepcja budowy ścieżki rowerowej na odc. od ul. Mirowskiej do Granicy Miasta Krakowa Opinia audytu