Tag: DDR

archiwalne-audyty
Koncepcja budowy ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ul. Strzelców i Lublańskiej oraz przebudowa tunelu Brogi – Rakowicka

Koncepcja budowy ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ul. Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ul. Brogi-Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie Opinia audytu

archiwalne-audyty
Przebudowa Al. Kijowskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. J. Lea i Czarnowiejską w Krakowie

Przebudowa Al. Kijowskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. J. Lea i Czarnowiejską w Krakowie: 1. Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Czarnowiejskiej do ul. J. Lea, wraz z przebuidową chodnika i budową miejsc postojowych wraz z infrastrukturą techniczną. 2. Budowa zatoki autobusowej przy „Biprostalu“ wraz z infrastrukturą techniczną na działkach o numerach ewidencyjnych: 1. […]

archiwalne-audyty
Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Bunscha z ulicą Czerwone Maki

Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Bunscha z ulicą Czerwone Maki w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowa ul. Czerwone Maki Dokumantacja po uwagach audytu i późniejszych uzgodnieniach    Pismo z uwagami audytu 

archiwalne-audyty
Budowa zjazdów z al. Pokoju i ul. Fabrycznej związana z budową centrum sportowego

Budowa zjazdów z al.Pokoju i ul. Fabrycznej w ramach inwestycji:  Wielofunkcyjne centrum sportowe z infrastrukturą techniczną, parkingami i zagospodarowaniem terenu przy al. Pokoju w Krakowie w północnej części działki nr 413/1 obręb 5 Śródmieście Dokumentacja po uwagach audytu Pismo z uwagami audytu 

archiwalne-audyty
Budowa stacji paliw przy ul. płk. Dąbka i Rybitwy

Budowa stacji paliw przy ul. płk. Dąbka i Rybitwy Pismo z uwagami audytu

archiwalne-audyty
Przebudowa ciągu ulic Królewska, Podchorążych, Bronowicka w Krakowie

Przebudowa ciągu ulic Królewska, Podchorążych, Bronowicka w Krakowie wraz z przebudową torowiska tramwajowego, sieci trakcyjnej, odwodnieniem, oświetleniem i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej Opinia audytu

archiwalne-audyty
Budowa budynku biurowo-usługowego przy ul. Pilotów / Meissnera w Krakowie

Budowa  budynku biurowo-usługowego z garażem podziemnym, naziemnymi miejscami postojowymi, infrastrukturą techniczną i komunikacyjna (w tym budową zjazdu z ul. Pilotów) oraz zagospodarowaniem terenu zlokalizowanego na działkach nr 36/3, 36/4, 37/7, 37/8, 38/1, 38/5 (część), 38/6, 38/7, 40/1, 40/3, 40/4 (część) obr. 4 Śródmieście, a w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacyjnej na działkach nr 667/23 (część), […]

archiwalne-audyty
Budowa zjazdów z ul. Domagały

Budowa zjazdów z ul. Domagały Opinia audytu (opinia wydana dla II wersji dokumentacji) Dokumentacja  – wersja II Dokumentacja  – wersja I

archiwalne-audyty
Koncepcja budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. M. Konopnickiej, Kamieńskiego i Wielickiej

Koncepcja budowy ścieżki rowerowej od planowanej kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem, wzdłuż ul. M. Konopnickiej do ronda im. Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego i ul. Wielickiej w Krakowie Opinia audytu Dokumentacja po uwzględnieniu uwag audytu Pismo z uwagami audytu    

archiwalne-audyty
Budowa ciągu rowerowego na koronie wałów od Białuchy do mostu Wandy

Budowa ciągu rowerowego na koronie wałów od Białuchy do mostu Wandy w Krakowie o dł. 5,5 km Opinia audytu 

archiwalne-audyty
Budowa ścieżki rowerowej i chodnika wzdłuż al. Pokoju

Budowa ścieżki rowerowej i chodnika wzdłuż al. Pokoju – zadanie planowane do realizacji w związku z przebudową ciepłociągu Pismo z uwagami audytu 

archiwalne-audyty
PRZEBUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ WZDŁUŻ WISŁY NA ODCINKU OD UL. WIDŁAKOWEJ DO UL. TYNIECKIEJ W KRAKOWIE

PRZEBUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ WZDŁUŻ WISŁY NA ODCINKU OD UL. WIDŁAKOWEJ DO UL. TYNIECKIEJ W KRAKOWIE Dokumentacja po uwagach audytu Opinia audytu 

archiwalne-audyty
Budowa zjazdu z ul. Mogilskiej

Budowa zjazdu z ul. Mogilskiej na działkę 657/41 obr. 4 Śródmieście do budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z częścią usługową mieszczącą się w budynku mieszkalnym, garażem podziemnym, infrastrukturą techniczną i komunikacyjną oraz zagospodarowaniem terenu na działkach nr 657/9, 657/41, 656/2, 837 obr. 4 Śródmieście przy ul. Mogilskiej w Krakowie Dokumentacja uwzględniająca uwagi audytu Pismo z uwagami […]

archiwalne-audyty
PRZEBUDOWA CHODNIKA W CELU DOSTOSOWANIA DO RUCHU PIESZEGO I ROWEROWEGO WZDŁUŻ UL. ZAKOPIAŃSKIEJ

PRZEBUDOWA CHODNIKA W CELU DOSTOSOWANIA DO RUCHU PIESZEGO I ROWEROWEGO WZDŁUŻ UL.  ZAKOPIAŃSKIEJ OD SKRZYŻOWANIA ZAKOPIAŃSKA/BROŻKA DO  PRZYSTANKU PRZY UL. SIOSTRY FAUSTYNY Opinia audytu

archiwalne-audyty
BUDOWA PODJAZDU W REJONIE ul. MŁYNÓWKI KRÓLEWSKIEJ

BUDOWA PODJAZDU ZEWNĘTRZNEGO SCHODÓW W REJONIE ul. MŁYNÓWKI KRÓLEWSKIEJ obr.2 KROWODRZA, NA dz. nr 773, 841 Opinia audytu Skorygowana dokumentacja: Pismo z uwagami audytu:

archiwalne-audyty
Przebudowa ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki

Przebudowa ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki w Krakowie wraz z torowiskiem oraz kolidującym uzbrojeniem terenu III audyt – Projekt Budowlany  Opinia audytu dla koncepcji  II audyt  Opinia audytu

archiwalne-audyty
Koncepcja dla budowy linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka – os. Azory)

Koncepcja dla budowy linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka – os. Azory) Opinia audytu  Projekt po uwzględnieniu uwag audytu  Pismo z uwagami audytu:

archiwalne-audyty
Budowa zespołu budynków biurowo-usługowych przy al. Jana Pawła II

Budowa zespołu budynków biurowo-usługowych przy al. Jana Pawła II Opinia audytu

archiwalne-audyty
Budowa budynku usług hotelowych ze zjazdem publicznym z ul. Barskiej

Budowa budynku usług hotelowych z garażem podziemnym wraz z instalacjami wewnętrznymi na działkach numer 22/9, 22/7, 504/4, 24/17, 25/6, 25/11 ze zjazdem publicznym z ul. Barskiej na dz. nr 24/6, 504/3  

archiwalne-audyty
Budowa budynku biurowo-usługowego przy ul. Kilińskiego

Budowa budynku biurowo-usługowego przy ul. Kilińskiego Opinia audytu Projekt po uwzględnieniu uwag audytu  Pismo z uwagami audytu: Aktualizacja (wymiary, przekrój poprzeczny) ————————————————–  

archiwalne-audyty
Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Opolskiej i Conrada w celu dostosowania do ruchu pieszego i rowerowego – część 2

Przebudowa ul. Opolskiej i Conrada  w zakresie przebudowy chodnika po stronie północnej w celu dostosowania do ruchu pieszego i rowerowego na odcinku od ul. Weissa do ul. Sosnowieckiej Opinia audytu

archiwalne-audyty
Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Opolskiej i Conrada w celu dostosowania do ruchu pieszego i rowerowego – część 1

Przebudowa ul. Opolskiej i Conrada  w zakresie przebudowy chodnika po stronie północnej w celu dostosowania do ruchu pieszego i rowerowego na odcinku od kładki dla pieszych do ul. Weissa Opinia audytu

archiwalne-audyty
Likwidacja drogi dla rowerów w ulicy Twardowskiego

Likwidacja drogi dla rowerów w ulicy Twardowskiego – realizacja postulatu kontraktu 100 rozwiązań Ulica Twardowskiego jest ulicą o niewielkim, lokalnym ruchu samochodowym, dlatego separacja ruchu rowerowego i samochodowego w tym miejscu nie jest konieczna. Droga dla rowerów, która prowadzi wzdłuż tej ulicy jest dość problematyczna – głównie ze względu na nienajlepszą widoczność na skrzyżowaniu z […]

archiwalne-audyty
Rozbudowa odcinka ul. M. Konopnickiej

Rozbudowa odcinka ul. M. Konopnickiej i budowa odcinka drogi gminnej klasy D w Krakowie Projekt po wprowadzeniu uwag audytu Opinia audytu

archiwalne-audyty
Przebudowa ul. Kocmyrzowskiej w zakresie przebudowy chodnika w celu dostosowania do ruchu pieszego i rowerowego

Przebudowa ul. Kocmyrzowskiej w zakresie przebudowy chodnika w celu dostosowania do ruchu pieszego i rowerowego wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej na odcinku od Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej po stronie północnej – długość ok. 550 m Projekt po uwzględnieniu uwag audytu Opinia audytu II audyt Opinia audytu