Tag: Konopnickiej

archiwalne-audyty
Koncepcja budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. M. Konopnickiej, Kamieńskiego i Wielickiej

Koncepcja budowy ścieżki rowerowej od planowanej kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem, wzdłuż ul. M. Konopnickiej do ronda im. Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego i ul. Wielickiej w Krakowie Opinia audytu Dokumentacja po uwzględnieniu uwag audytu Pismo z uwagami audytu    

archiwalne-audyty
Budowa odcinka drogi pomiędzy ul. M.Konopnickiej a ul. Rydlówka

Budowa odcinka drogi gminnej klasy D pomiędzy ul. M.Konopnickiej a ul. Rydlówka w Krakowie wraz z budową i przebudową sieci uzbrojenia terenu Opinia audytu

archiwalne-audyty
Budowa budynku przy ul. Barskiej i Konopnickiej

Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego z usługami, garażem podziemnym, instalacjami wewnętrznymi wraz z zagospodarowaniem terenu, wjazdem, infrastrukturą techniczną oraz komunikacyjną na dz. nr 27/1, 28/2, 29/10, 29/21 obr. 12, jedn. ewidencyjna Podgórze przy ul. Barskiej i Konopnickiej w Krakowie Opinia audytu

archiwalne-audyty
Rozbudowa odcinka ul. M. Konopnickiej

Rozbudowa odcinka ul. M. Konopnickiej i budowa odcinka drogi gminnej klasy D w Krakowie Projekt po wprowadzeniu uwag audytu Opinia audytu

archiwalne-audyty
Budowa budynku biurowo-usługowego przy ul. Konopnickiej

Budowa budynku biurowo-usługowego przy ul. Konopnickiej Opinia II audytu Audyt II Opinia audytu