Tag: Mochnaniec

archiwalne-audyty
Rozbudowa ulicy Mochnaniec w Krakowie wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Bunscha

Rozbudowa ulicy Mochnaniec w Krakowie wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Bunscha Opinia audytu Dokumentacja skorygowana po uwagach audytu Pismo z uwagami audytu

archiwalne-audyty
Rozbudowa ulicy Mochnaniec

Rozbudowa ulicy Mochnaniec w Krakowie Opinia audytu

archiwalne-audyty
BUDOWA ULICY ŁĄCZĄCEJ UL. PODOLE Z UL. MOCHNANIEC

BUDOWA ULICY ŁĄCZĄCEJ UL. PODOLE Z UL. MOCHNANIEC WRAZ BUDOWA KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ I DESZCZOWEJ ORAZ Z BUDOWĄ OŚWIETLENIA ULICZNEGO I PRZEBUDOWĄ SIECI UZBROJENIA TERENU II Opinia audyt  Audyt II Opinia audytu