Tag: rozbudowa

archiwalne-audyty
Rozbudowa ul. Lubostroń

Rozbudowa ul. Lubostroń na odcinku od budynku nr 3C do ul. Kobierzyńskiej wraz ze skrzyżowaniem Lubostroń/Kobierzyńska Opinia audytu dla korekty dokumentacji Korekta dokumentacji Opinia audytu

archiwalne-audyty
ROZBUDOWA ULICY BRZEZIŃSKIEGO

ROZBUDOWA ULICY BRZEZIŃSKIEGO Z BUDOWĄ PĘTLI AUTOBUSOWEj, WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W KRAKOWIE W RAMACH WIELOWARIANTOWEJ, WIELOBRANŻOWEJ KONCEPCJI/STUDIUM WĘZŁA PRZESIADKOWEGO „RZĄSKA-MYDLNIKI WAPIENNIK” Opinia audytu Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3

archiwalne-audyty
Rozbudowa ul. Łepkowskiego

Rozbudowa ul. Łepkowskiego Opinia audytu Dokumentacja po uwagach audytu  Pismo z uwagami audytu 

archiwalne-audyty
Rozbudowa drogi gminnej w rejonie ul. Koszykarskiej

Rozbudowa odcinka drogi gminnej klasy dojazdowej (3KDD) Opinia audytu 

archiwalne-audyty
Koncepcja rozbudowy ul. Kozienickiej

Rozbudowa ul. Kozienickiej w Krakowie na odcinku od ul. Skotnickiej do ul. Starzyńskiego/Szerokie Łąki Opinia audytu projektu budowlanego Projekt budowlany Opinia audytu dla koncepcji Koncepcja skorygowana po uwagach audytu Pismo z uwagami audytu dla koncepcji  Koncepcja z 4 listopada 2016  

archiwalne-audyty
Rozbudowa ul. Chylińskiego

Rozbudowa ul. Chylińskiego Opinia audytu  

archiwalne-audyty
Rozbudowa ul. Witkowickiej w Krakowie

Rozbudowa ul. Witkowickiej w Krakowie Opinia audytu dla skorygowanej dokumentacji  Dokumentacja skorygowana  po konsultacjach z mieszkańcami Opinia audytu  Dokumentacja po uwagach audytu Pismo z uwagami audytu 

archiwalne-audyty
Rozbudowa ul. Glinik w Krakowie

Rozbudowa ul. Glinik w Krakowie Dokumentacja po uwzględnieniu uwag audytu Pismo z uwagami audytu

archiwalne-audyty
ROZBUDOWA UL. GLOGERA

ROZBUDOWA UL. GLOGERA NA DZIAŁKACH 336/1, 9/1, 8/2, 173/1,173/2, 174/1,174/2, 175/3, 175/5, 175/7, 175/9, 176/1, 176/3, 177/1, 177/4, 177/3, 261/5, 265/2, 266,267/1 OBR.30 KOWODRZA W KRAKOWIE, DW 794 ODC. 240 Opinia audytu Dokumentacja po uwagach audytu  Pisma z uwagami audytu

archiwalne-audyty
Rozbudowa ul. Lubockiej w Krakowie

Rozbudowa ul. Lubockiej w Krakowie na długości ok. 300 m od ul. Burzowej w kierunku wschodnim Opinia audytu

archiwalne-audyty
Rozbudowa ul. Podłużnej w Krakowie

Rozbudowa ul. Podłużnej w Krakowie Opinia audytu  

archiwalne-audyty
Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy

Rozbudowa ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wandy Opinia audytu dla PB Projekt Budowlany Opinia audytu dla koncepcji 

archiwalne-audyty
Rozbudowa ul. Taklińskiego

Rozbudowa ul. Taklińskiego na odcinku od ul. Zakopiańskiej do ul. Dębskiego w Krakowie wraz z przebudową infrastruktury technicznej Opinia audytu

archiwalne-audyty
Rozbudowa ul. Czerwone Maki

Rozbudowa ul. Czerwone Maki wraz budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego i przebudową sieci energetycznej, teletechnicznej Opinia audytu

archiwalne-audyty
Rozbudowa ul. Heltmana w Krakowie

Rozbudowa ul. Heltmana w Krakowie Opinia audytu    

archiwalne-audyty
Rozbudowa ulicy Bosackiej

Rozbudowa ulicy Bosackiej (z budową ronda) do połączenia z ulica Wita Stwosza w Krakowie wraz z infrastrukturą techniczną Opinia audytu: II audyt: Termin składania uwag w formie komentarzy :5.VIII.2015r. I audyt: Termin składania uwag w formie komentarzy :1.VI.2015r.

archiwalne-audyty
Rozbudowa ulicy Odlewniczej w Krakowie

Rozbudowa ulicy Odlewniczej w Krakowie wraz z budową i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej Termin składania uwag w formie komentarzy :22.VI.2015r.