Tag: Wielicka

archiwalne-audyty
Remont przejścia podziemnego pod ulicą Wielicką w ciągu ulic Wlotowa-Prosta

Remont przejścia podziemnego pod ulicą Wielicką w ciągu ulic Wlotowa-Prosta – etap II wraz z instalacjami wewnętrznymi: elektryczną, kanalizacji opadowej oraz dostosowanie przejścia dla osób niepełnosprawnych poprzez montaż platform schodowych na działkach nr 1360, 1361, 1362, 1363, 1376 obr. 53 jedn. ewidn. Podgórze Opinia audytu

archiwalne-audyty
Koncepcja budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. M. Konopnickiej, Kamieńskiego i Wielickiej

Koncepcja budowy ścieżki rowerowej od planowanej kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem, wzdłuż ul. M. Konopnickiej do ronda im. Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego i ul. Wielickiej w Krakowie Opinia audytu Dokumentacja po uwzględnieniu uwag audytu Pismo z uwagami audytu    

archiwalne-audyty
Zagospodarowanie terenu przy ul. Wielickiej

Zagospodarowanie terenu przy ul. Wielickiej w Krakowie w obrębie działek : 212, 211, 188, 210, 89/22, 89/23, 89/19, 89/18, 89/17 II audyt Opinia audytu  

archiwalne-audyty
Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Wielickiej w Krakowie

Wyznaczenie przebiegu drogi rowerowej oraz rozwiązań polepszających warunki ruchu rowerowego wzdłuż ul. Wielickiej na odcinku od Cmentarza Podgórskiego do skrzyżowania Wielicka/Powstańców Wielkopolskich Ostateczna wersja projektu Pełna dokumentacja (zip) Opinia audytu: Projekt skorygowany z uwagi na problemy, które pojawiły się na etapie realizacji   Opinia audytu: ————————————————— Termin składnia uwag w formie komentarzy: 30.VII.2015

archiwalne-audyty
Koncepcja układu komunikacyjnego – rejon sk. ul. Wielickiej i Wlotowej

Koncepcja układu komunikacyjnego dla działek nr 328/1, 328/2, 328/3, 217/8, 223/5,223/ 6, 226/ 5 obr.50 Podgórze w Krakowie Termin składania uwag: 4.V.2015 r.  

archiwalne-audyty
Budowa zespołu trzech budynków wraz ze zjazdem wyposażonym w pas wyłączenia przy ul. Wielickiej

Budowa zespołu trzech budynków wielorodzinnych w zabudowie szeregowej z garażami podziemnymi dla samochodów osobowych oraz miejscami postojowymi z komunikacją zewnętrzną i elementami zagospodarowania terenu, z infrastrukturą techniczną oraz zjazdem wyposażonym w normatywny pas wyłączenia przy ul. Wielickiej – audyt ponowny Termin składania uwag: 29.IV.2015 r. Dokumentacja skorygowana po uwagach z pierwszego audytu ——————————————————————- Opinia audytu […]

archiwalne-audyty
Koncepcja drogi rowerowej wzdłuż ul. Wielickiej (Cm. Podgórski – Powstańców Wielkopolskich)

Koncepcja przebiegu drogi rowerowej oraz rozwiązań polepszających warunki ruchu rowerowego wzdłuż ul. Wielickiej na odcinku od Cmentarza Podgórskiego do skrzyżowania Wielicka/Powstańców Wielkopolskich.

archiwalne-audyty
Przebudowa chodnika w celu dostosowania do ruchu pieszego i rowerowego wzdłuż ul. Wielickiej

Przebudowa chodnika w celu dostosowania do ruchu pieszego i rowerowego wzdłuż ul. Wielickiej – odcinek od ul. Rożena Jaksy do skrzyżowania Wielickiej/Teligi – długość ok. 1,65 km